Erling Bonnesen

Medlem af folketinget og Venstres miljø- og fødevareordfører

Nyheder

9. juni 2017

Vækst. Maritime ambitioner for Sydfyn og for danmark

9. maj, 2017

Sydfyn er en dansk, maritim styrkeposition.

Det var der bred enighed om hele vejen rundt, da jeg deltog i Rederiforeningens debat på Hotel Ærø den 1. maj. Her blev udspillet fra regeringens maritime vækstteam debatteret, og heldigvis fornemmede jeg bred opbakning til, at vi skal have ambitioner.

Fra mig er der ingen tvivl. Vi skal have solide maritime ambitioner. Det skal vi ikke kun have, fordi Sydfyn er begavet med både stærke uddannelser, rederier og virksomheder på det maritime felt -og måske af samme grund -også rigtig mange bosiddende søfolk. Vi skal også have ambitioner, fordi søfarten skaber stor værdi for Danmark. Rederierne står immervæk for 20 procent af den danske eksport, og skaber samlet set 100.000 job i Danmark.

Den styrkeposition skal vi bygge videre på. Det var grunden til, at vi har sat det maritime vækstteam i søen, og det er af præcis samme årsag, at vi nu skal følge op med handling. Regeringen har allerede lovet, at der kommer et udspil til efteråret -og jeg vil gøre mit til, at de solide ambitioner i vækstteamets anbefalinger bliver omsat til virkelighed.

Først og fremmest gælder det den nødvendige udvidelse af sømandsskatten, så vi får favnet hele offshore-sektoren. Det ser jeg som et must i det kommende vækstudspil.

Dels fordi det favner en del af fremtidens skibsfart indenfor eksempelvis havvindmølleskibe og offshore. Dels fordi det netop er på de skibe, hvor Danmark og danske søfolk kan noget særligt. Den position skal vi nødigt smide på gulvet.

For det andet, så skal vi bruge benchmarks meget mere offensivt. Tag eksempelvis den danske afgiftfor at registrere brugte skibe. Meget tyder på, at den er uforholdsmæssig høj, og det skal vi have undersøgt til bunds. For det må ikke blive en hindring for, at der kommer ny aktivitet til Danmark. Så mister vi både afgiftsindtægten og værdien af den maritime forretning til søs og i land, hvilket ingen er tjent med. I det hele taget skal vi benchmarke os frem, så vi kan komme af med unødige særregler.

Endelig noterede jeg mig, at både Simac i Svendborg og Marstal Navigationsskole var meget positive over, at vækstteamet havde ambitioner på uddannelse indenfor søfarten. Det er godt nyt, men jeg ser gerne, at ambitionerne også bliver omsat til virkelighed. Det kræver arbejdsindsats, og det kræver vilje fra både fagforeninger, rederier og myndigheder til at få enderne til at mødes. Rederierne har spillet ud med solide ambitioner, så forhåbentlig kan det være et godt sted at starte.

Vækstteamet har leveret. Nu starter den politiske proces. Jeg ser frem til, at vi fra Sydfyn -sammen med de mange andre maritimt interesserede politikere -kan stå sammen om at sikre ambitioner på det her område. Det er godt for jobskabelsen i vores lokalområde, men det er så sandelig også til gavn for hele det danske samfund.

Vi skal også have ambitioner, fordi søfarten skaber stor værdi for danmark. Rederierne står immervæk for 20 procent af den danske eksport.


Asylpolitik der virker

6. januar, 2017

I året 2015 modtog Danmark flere asylansøgere end nogensinde før. Ikke mindre end 21.000.
Det skyldtes dels de voldsomme migrantstrømme, som hele Europa fik at mærke og dels den slappe asylpolitik, som den tidligere SR-regering førte. En politik, der med lempelse efter lempelse gjorde det mere attraktivt at søge asyl i Danmark.…

Vi vandt valget, og med en ny regering fik vi sat opstramning af udlændingepolitikken på dagsordenen. Nu kan vi se, at tendensen er vendt. En strammere asyl- og udlændingepolitik har været og er med til at sikre, at asylpresset går uden om Danmark. I 2016 søgte 6.072 personer asyl i Danmark. Det er mere end tre gange færre end i 2015.

Venstre har sammen med flere partier foretaget en række stramninger af udlændingepolitikken. Vi har blandt andet gjort det sværere at blive familiesammenført og de kontante ydelser er blevet sat ned.

Der er indført midlertidig grænsekontrol, som foreslås forlænget. Blot nogle af de gennemførte stramninger. Der bruges nu færre penge på asylansøgere. Der er flere penge til velfærd i Danmark.
Det er resultatet af en asylpolitik, der virker.


10 mio. kr. til tourismeprojekter i landdistrikterne

8. december, 2016

Turismen er et afgørende bidrag til at sikre vækst og beskæftigelse i alle dele af landet. Derfor har vi også i planlovsaftalen valgt, at afsætte 10 mio. kr. til at løfte udviklingen af turismen i landdistrikterne. De penge er nu blevet fordelt ud på 30 forskellige projekter.

Projekterne har blandt andet fokus på mindre aktører, som skal give turisterne et bredere udbud af oplevelser. Et projekt på Tåsinge vil blandt sikre flere turister ved at etablere Tåsinge Frugthave som centrum for oplevelsespakker rettet mod turister og som videnscenter for frugtdyrkning og -brug med kurser og formidlingsaktiviteter for haveejere. Et andet projekt vil med Øhavsmuseet i spidsen arbejde for at åbne den undersøiske stenalderverden i Det Sydfynske Øhav. Projektet vil udvikle et nyt tilbud, der kombinere guidede snorkelture med udstillingsbesøg.

Jeg ser frem til at følge udviklingen i turismeerhvervet og de mange gode projekter. Vi skal sikre vækst og udvikling i hele landet, og jeg er overbevist om, at de mange små projekter vil være et skridt mod den udvikling. Vores landdistrikter har så meget at byde på for både danske og udenlandske turister.