DANMARK OG OMVERDENEN

DET NYE HISTORISKE FORSVARSFORLIG

Danmark står overfor en alvorlig sikkerhedssituation med krig i Europa, cyberangreb og en potentiel forsynings- og fødevarekrise. Vi skal sikre, at vi placerer os rigtigt og har den nødvendige diplomatiske slagkraft i fremtiden. Derfor er vi glade for, at det nye forsvarsforlig sikrer, at vi kommer op på 2% af vores BNP til forsvaret - så vi når NATOs målsætning i 2033. Endvidere har Venstre også sikret, at stigningen kan finansieres uden skatte- eller afgiftsstigninger. Vi holder nemlig vores løfte om skattestop.


GODT VI FIK AFSKAFFET FORSVARSFORBEHOLDET

I Venstre har vi længe ønsket forsvarsforbeholdet afskaffet - også før Putins invasion i Ukraine. Derfor er vi glade for, at aftalepartierne i forsvarsforliget blev enige om at sende forsvarsforbeholdet til afstemning d. 1 juni 2022.

Putins synlige trusler mod Danmark, såsom russiske jetjægere ved Bornholm og over Østersøen, skal vi tage meget alvorligt! Vi skal derfor naturligvis være med i udviklingen af samarbejdet - og med i beslutningerne om indholdet.

Danmark kan få stor gavn af mere europæisk forsvarssamarbejde, blandt andet:

  • Bekæmpelse af pirater for at beskytte danske søfolk og danske skibe.
  • Militære operationer i Nordafrika og Middelhavet for at skabe stabilitet, bekæmpe menneskesmuglere samt stoppe migration og folkevandringer mod Europa.
  • Fredsbevarende operationer samt træningsmissioner i vores nærområde, eksempelvis på Balkan og i Østeuropa. Det kan bidrage til at skabe fred og stabilitet.

At Danmark kan bidrage i ovenstående missioner, ved at indtræde i det europæiske forsvarssamarbejde, indebærer ikke, at EU får mere kontrol over os, og det er samtidig ikke et fravalg af NATO. Det er nemlig kun et flertal i Folketinget, der kan sende danske soldater i aktion. Præcis som når vi deltager i NATO operationer.


DANMARK SKAL VÆRE UAFHÆNGIG AF RUSSISK GAS 

Danmark skal lave hurtigere udfasning af russisk naturgas og sætte turbo på at finde bedre energiløsninger med vedvarende energi, såsom biogas. Derfor er vi glade for, at aftalepartierne i det nye forsvarsforlig er blevet enige om, at gøre Danmark uafhængig af russisk gas. Det er en sejr for den grønne omstilling, alt imens det også er en sanktion, der vil ramme Putin hårdt.

I Venstre sender vi en skarp appel til regeringen om at færdiggøre Baltic Pipe rørledningen, så vi kan blive hurtigere uafhængige af russisk gas. Vi foreslår også at fremskynde renoveringen af Tyra-feltet, så vi igen kan forsyne os selv med naturgas fra Nordsøen. Vi har nogle gode kort på hånden – det er bare op til regeringen at bruge dem rigtigt!


DANMARK PÅ FORKANT

Danmark skal helt på forkant i en verden, der er præget af stigende global konkurrence. Derfor må vi sikre optimale vilkår for erhverv og flere arbejdspladser. Forskning, uddannelse, innovation og erhverv bidrager til udviklingen af et højteknologisk og konkurrencedygtigt samfund. Det skaber arbejdspladser. Danmark skal være mulighedernes land. 


EN FAST, STRAM OG FAIR UDLÆNDINGEPOLITIK

Udgangspunktet for en succesfuld udlændinge, asyl- og integrationspolitik er en fast og fair tilgang, hvor der stilles krav, f.eks. om at lære dansk, tage arbejde og integrere sig.

Ja, til dem der kan og vil - Nej, til dem der ikke vil.

Der er brug for opstramninger efter S-lempelserne. Der skal stilles krav om at arbejde, at lære dansk og at integrere sig i samfundet. Et moderne kontanthjælpsloft og integrationsydelsen skal sikre, at det kan betale sig at arbejde.

Er man frisk, rask og rørig – skal man arbejde.


ET EFFEKTIVT EU SOM LØSER DE RETTE OPGAVER

EU-samarbejdet er helt fundamentalt for faciliteringen af løsninger på de internationale udfordringer, som ikke kender landegrænser herunder de globale klima- og miljøudfordringer, handelsbarrierer samt international kriminalitet. 

EU spiller i forlængelse heraf også en vigtig rolle i den globale kamp for beskyttelsen af demokrati og frihedsrettigheder, som i stigende grad er truet af reaktionære kræfter rundt om i verden. 

Dog må EU aldrig blive et føderalistisk organ, hvorfor det er vigtigt, at nærhedsprincippet altid respekteres, da de opgaver som bedst kan løses nationalt, skal løses nationalt.