DANMARK OG OMVERDENEN

DANMARK PÅ FORKANT

Danmark skal helt på forkant i en verden, der er præget af stigende global konkurrence. Derfor må vi sikre optimale vilkår for erhverv og flere arbejdspladser. Forskning, uddannelse, innovation og erhverv bidrager til udviklingen af et højteknologisk og konkurrencedygtigt samfund. Det skaber arbejdspladser. Danmark skal være mulighedernes land.   ´

EN FAST, STRAM OG FAIR UDLÆNDINGEPOLITIK

Udgangspunktet for en succesfuld udlændinge, asyl- og integrationspolitik er en fast og fair tilgang, hvor der stilles krav, f.eks. om at lære dansk, tage arbejde og integrere sig.

Ja, til dem der kan og vil - Nej, til dem der ikke vil.

Der er brug for opstramninger efter S-lempelserne. Der skal stilles krav om at arbejde, at lære dansk og at integrere sig i samfundet. Et moderne kontanthjælpsloft og integrationsydelsen skal sikre, at det kan betale sig at arbejde.

Er man frisk, rask og rørig – skal man arbejde.

ET EFFEKTIVT EU

Med EU er der skabt en ramme for løsning af problemer og opgaver, der ikke kender til landegrænser og bedst løses i fællesskab mellem lande - eksempelvis grænseoverskridende klima- og miljøproblemer, international kriminalitet og handelsbarrierer. Der skal skabes effektive rammer for løsning af internationale problemer. Samtidigt skal nærhedsprincippet respekteres. Beslutningerne skal træffes så tæt på borgerne som muligt. Nationale opgaver skal løses nationalt.

Det lykkedes at forhandle en aftale på plads om Europol. Det betyder, at vi stadig bedst muligt kan sikre danskernes tryghed ved at bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet. Også andre steder kan samarbejdet gavne Danmark med forbedringer af danske virksomheders handelsvilkår, bedre behandling af børnesager, bedre retssikkerhed m.m. Danmark skal stå uden for EU’s asyl- og udlændingepolitik. Det skal være et dansk anliggende.

Forsvarsforbeholdet skal afskaffes, sådan at vi kan deltage I fælles europæiske operationer til sikiring af fred, frihed og demokrati.