FYN og øerne PÅ VÆKSTSPORET

DER SKAL INVESTERES I DEN FYNSKE UDVIKLING, DEN GRØNNE OMSTILLING, KLIMASIKRING, MILJØ OG BÆREDYGTIG UDVIKLING.

 • 3. motorvejsspor over Fyn skal færdiggøres snarest muligt
 • Brotaksterne over Storebælt skal sænkes yderligere når muligt
 • Fyn/Tåsinge/Langeland-trafikprojektet skal opprioriteres med bedre veje m.m.
 • Hurtige bredbåndsforbindelser og fjerne mobilhuller
 • Planlov skal moderniseres - skabe f.eks. bedre muligheder for erhverv i ledige bygninger i landdistrikterne m.m., lokale planlægningsmuligheder
 • Svendborgbanen fremtidssikres og moderniseres, herunder med nye lyssignaler m.m.
 • Alsbroprojekt – udviklingsprojekt og vækst – rigtig vejføring vigtigt
 • Pulje til støtte til nedrivning af faldefærdig huse - det styrker bosætningen
 • Konkurrenceevnen for erhverv og turisme styrkes gennem forskning, innovation og udviklingsmuligheder til flere arbejdspladser
 • Håndværkerfradrag – bolig/jobordning - god succes
 • Fokus på øerne og støtte til de særlige ø-udfordringer f.eks. styrke færgedriften, færgetakster efter landevejsprincippet, sikre bedre muligheder for investeringer og finansiering af dem
 • Sikre bedre finansieringsmuligheder til bolig og erhverv
 • Nyt Supersygehus i Odense bygges nu
 • Specialsygehus og moderne skadestue/skadeklinik i Svendborg
 • Udvidet frit sygehusvalg og behandlingsgaranti på 30 dage
 • Håndfast flygtninge- og indvandrerpolitik – stille krav – lære dansk - arbejde

MOTORVEJ OG INFRASTRUKTUR

Motorvejsnettet på Fyn skal færdigbygges snarest muligt. Der er behov for det tredje motorvejsspor over Fyn. Det skal fremmes mest muligt og med anvendelse af støjsvag asfalt de relevante steder. Trafikvisionerne med udbygning af vejnet og øvrig infrastruktur, f.eks. ved Lillebælt, Fyn/Tåsinge/Langeland-projektet skal opprioriteres.

Den samlede infrastruktur, der også omfatter IT og bredbånd, skal følges op og være helt i top. Brotaksterne over Storebælt skal sænkes når muligt. Fortsætte moderniseringen af færgeforbindelserne. Færgetakster bør være efter landevejsprincippet.
Tog til tiden og fortsætte opgraderingen af skinner, signaler og tog.

NYT SUPERSYGEHUS I ODENSE

Der investeres i nyt supersygehus i Odense med alle relevante specialer, og moderne skadestue/skadeklinik i Svendborg. Nye moderne ambulancer, helikopter, læge- og akutbiler sikrer, at behandling påbegyndes straks på skadestedet.

Supersygehuset i Odense og sygehuset i Svendborg skal sikre alle på Fyn og øerne behandling i verdensklasse. Svendborg Sygehus er en del af Sygehus Fyn, og det vil det fortsat være. Svendborg skal være et specialsygehus, som tager sig af særlige områder, og der vil også i fremtiden være lige så mange arbejdspladser som nu.

Dét sikrer den bedst mulige behandling til alle på hele Fyn og øerne.