MERE FRIHED, FLERE MULIGHEDER 
og MINDRE BUREAUKRATI

EN MERE EFFEKTIV OFFENTLIG SEKTOR

Den offentlige sektors nye struktur skal skabe muligheder for nytænkning af hele den offentlige sektor. Det giver mulighed for en mere enkel og effektiv offentlig sektor med et solidt grundlag for de borgernære serviceopgaver: børnepasning, skoler, ældrepleje, fritidsaktiviteter, miljø, sundhed, sygehuse mm. ligesom den øger mulighederne for frit valg på flere områder.

BORGERNES FRIE VALG SKAL SIKRES

Vi skal sikre den bedst mulige velfærd. Derfor skal det frie valg både sikres og videreudvikles. Det giver flere valgmuligheder og tager hensyn til den enkelte borgers ønsker og behov.

FORENKLING OG AFBUREAUKRATISERING

Fokus på forenkling, afbureaukratisering og fjernelse af overflødige regler. Vi skal have en bedre offentlig sektor både for brugerne og medarbejderne. Den offentlige sektor skal tilbyde gode arbejdspladser, hvor de ansatte har mulighed for at yde en service af højeste kvalitet. Danskerne skal opleve en offentlig sektor, som er let at henvende sig til, og som fokuserer på den enkelte borgers behov. Vi skal lære af de gode eksempler.

SUNDHED OG ARBEJDSMILJØ

Der skal investeres i borgernære sundhedstilbud og forebyggelse som en vigtig del af fremtidens velfærd. Både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø skal på toppen af dagsordenen, da stress er et alvorlig problem både for samfundet og den enkelte. Det skal der gøres noget ved.

Velfærdsteknologi skal fremmes og udvikles til gavn for borgerne. Telemedicin er et godt eksempel på intelligent teknologi.

LÆGERNE TÆTTERE PÅ BORGERNE

Mange steder i landet er der stigende problemer med lægedækningen, som presser det frie lægevalg for den enkelte dansker. Venstre mener, at alle danskere skal have adgang til en praktiserende læge tæt på deres bopæl – både nu og i fremtiden.

DET SKAL KUNNE BETALE SIG AT ARBEJDE

Det skal kunne betale sig at arbejde mere for alle, der er i arbejde, ligesom vejen fra ledighed til nyt job skal gøres så kort som mulig.

Der skal være tryghed og vished om skatten. Det løser ingen problemer blot at udskrive større og flere skatter. I stedet skal skattesystemet indrettes på en fornuftig måde, så det kan betale sig at yde en ekstra indsats. Det vil på sigt være med til at sikre fremtidens vækst og velstand.

Yderligere forenklinger af skattesystemet for virksomheder og borgere skal sikre, at vi ikke mister virksomheder og iværksættere i svinget pga. unødvendigt kompliceret papirnusseri. 

FRIHED TIL VÆKST OG UDVIKLING I HELE LANDET

Både i byer og landdistrikter er der stærke lokale kræfter, der beder om frihed til at skabe vækst og velstand. Planloven var blevet til en "stop-lov". Planloven skal fortsat revideres og forenkles, så der bliver bedre muligheder for initiativer og virkelyst. Planloven skal revideres og moderniseres igen. Nøglen til vækst og fremgang i alle områder af Danmark er frihed til udvikling. Stærke, lokale initiativer må ikke blive bremset af beton-bureaukrati og overflødige papirbunker. 

En revideret planlov med bedre muligheder, kombineret med frihedskontrakter og nye frikommuneforsøg er vejen til de bedste lokale løsninger.